Informare Privind Procesarea Datelor Personale

Siguranta datelor dumneavoastra personale este foarte importanta pentru noi. Dorim sa asiguram un nivel de protecție ridicat al datelor personale și crearea unui climat de încredere astfel incat dumneavoastra sa detineti controlul asupra propriilor date.

Datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra vor fi utilizate in urmatoarele scopuri:

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate

 • Preluare comanda

 • Nume si prenume

 • Adresa

 • Adresa de e-mail

 • Numar de telefon

 • Emitere factura

 • Nume si prenume

 • Adresa

 • Adresa de e-mail

 • Numar de telefon

 • Livrare comanda

 • Nume si prenume

 • Adresa

 • Adresa de e-mail

 • Numar de telefon

 • Furnizare de oferte si informatii despre campaniile in desfasurare

  • Nume si prenume

Adresa de e-mail

 • Suport tehnic

 • Nume si prenume

 • Adresa de e-mail

 • Numar de telefon

Prin consimtamantul dumneavoastra ne dati permisiunea sa le folosim pentru scopurile mentionate mai sus.

Va puteti retrage consimtamantul in orice moment, online printr-o solicitare in acest sens la protectiadatelor@zarah-moden.ro.

CE SUNT DATELE PERSONALE?

In sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), Datele Personale sunt definite ca fiind ”orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

DE CE PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL ARE NEVOIE SA COLECTEZE SI SA STOCHEZE INFORMATIILE FURNIZATE SI CAT TIMP LE PASTRAM?

SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL este obligat sa proceseze si sa stocheze date personale pentru a va putea asigura serviciile noastre in conditii de legalitate si inalta calitate. Transferam datele personale furnizate doar daca avem baza legala, legislatie in vigoare, contract comercial sau consimtamantul dumneavoastra. Pe parcursul prestarii serviciilor, cu acordul dumneavoastra vom transfera catre terti colaboratori: NETOPIA in scopul procesii platii cu cardul, FAN COURIER in scopul livrarii prin curierat, MAILCHIMP in scop de email marketing, SOFT-SYS SRL in scop de suport tehnic, CLOUD EBS SRL in scop de web hosting si suport tehnic.

Datele dumneavoastra vor fi pastrate atat timp cat impune legislatia in vigoare sau nu mai mult de 10 ani in conditii de securitate

Datele dumneavoastra vor fi pastrate atat timp cat impune legislatia in vigoare. In cazul in care nu se face o mentiune expresa in acest sens, in conditii de securitate (conform Politicii de confidentialitate a datelor) si pe o perioada de stocare conform Procedurii interne de retentie a datelor, dar nu mai mult de 10 ani.

CINE ARE ACCES LA DATELE FURNIZATE?

Accesul asupra datelor il au angajatii PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL si tertii parteneri. Nu oferim nimanui accesul asupra datelor personale fara un acord din partea dumneavoastra.

UNDE SUNT STOCATE DATELE FURNIZATE DE DUMNEAVOASTRA?

Datele personale furnizate sunt stocate pe teritorul SEE, conform cerintelor Regulamentului General de Prelucrare a datelor (EU GDPR).

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Angajații care intra in contact cu date personale sunt responsabili pentru a asigura că toate datele personale pe care SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL le deține și pentru care este responsabil, sunt păstrate în siguranță și nu sunt divulgate în niciun fel unei terțe părți decât dacă acea terță parte a fost autorizată în mod specific de SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL să primească aceste informații și a încheiat un acord de confidențialitate.

Toate datele personale sunt accesibile numai celor care au nevoie să le folosească. Toate datele cu caracter personal sunt procesate in siguranta și sunt păstrate:

 • intr-o camera inchisa cu acces controlat; și / sau

 • daca sunt pastrate pe computere, protejate prin parolă și / sau

 • stocate pe suporturi (detașabile) care sunt criptate

Toți angajații au incheiat un acord de utilizare înainte de a li se permite accesul la informațiile organizaționale de orice fel. Imediat ce înregistrările in format fizic nu mai sunt necesare pentru clienții de zi cu zi, acestea vor fi distruse in siguranta, în conformitate cu o anumita procedura.

Datele personale pot fi șterse sau eliminate conform legislatiei in vigoare. Înregistrările in format fizic care au ajuns la scadenta, sunt mărunțite și aruncate ca "deșeuri” confidențiale.

DREPTURILE PERSOANELOR

Persoanele vizate au următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor și inregistrarile acestor date pe care le pot exercita la protectiadatelor@zarah-moden.ro.

 • Să solicite acces cu privire la informațiile deținute și referitoare la cei carora le-au fost dezvăluite.

 • Sa se opuna prelucrarii care ar putea provoca daune sau prejudicii.

 • Sa se opuna prelucrarii în scopul marketingul direct.

 • Să fie informați cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

 • Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 • Să ia măsuri pentru rectificarea, blocarea, ștergerea, inclusiv dreptul de a fi uitat sau distrugerea datelor inexacte.

 • Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

 • Persoana vizată are dreptul de a se opune crearii de profile fara existenta unui consimtamant

SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL asigură persoanele vizate ca isi pot exercita aceste drepturi:

 • Persoanele vizate pot face cereri de acces la date, prin email la protectiadatelor@zarah-moden.ro.

 • Persoanele vizate au dreptul sa depuna o plangere către SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL în legătură cu prelucrarea datelor lor personale la protectiadatelor@zarah-moden.ro.